ศูนย์บริการแรบบิท

ตอบสนองทุกความสะดวกให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นผ่าน บริการด้านข้อมูลสำหรับสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส, สิทธิพิเศษต่างๆ และ บริการด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ

สถานที่ตั้ง: สถานีสยาม

เวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 20.00 น.

บริการของศูนย์บริการแรบบิท *

บริการด้านข้อมูลและความช่วยเหลือ:

  • บริการด้านข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานแรบบิท พร้อมบริการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือในแรบบิท
  • บริการจำหน่ายแรบบิทพิเศษ หน้าบัตรลายพิเศษหรือคอลเลคชั่นต่างๆ พร้อมบริการเติมมูลค่าเงินในบัตร
  • บริการรับเรื่องขอคืนมูลค่าในแรบบิท และเปลี่ยนแรบบิท ตามเงื่อนไขการออกแรบบิทที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริการเปิดการใช้งานแรบบิท
  • บริการลงทะเบียนแรบบิท ( 8.00 น. – 19.00 น. เท่านั้น)

บริการสำหรับผู้ถือบัตรอิออนแรบบิท:

  • บริการเงินเติมมูลค่า (เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

บริการด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

  • บริการข้อมูลด้านเส้นทางการและการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส
  • บริการข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
*หมายเหตุ

ขอบเขตการให้บริการของศูนย์บริการแรบบิทเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้โดยไม่แจ้งให้ต้องทราบล่วงหน้า

เราสามารถส่งสินค้าชิ้นนี้ไปยังที่อยู่ของคุณ

คุณสามารถมารับสินค้าได้ที่จุดบริการของเรา